Violin, Belén López Baos, 2022 (after Giuseppe Guarneri del Gesú’s “Sauret” 1743):

Violin, Belén López Baos, 2020 (own model):

Violin, Belén López Baos, 2018 (after Giuseppe Guarneri’s model “Sauret” 1743):

Viola, Belén López Baos, 2015 (after Andrea Guarneri, model “Primrose”, 1697):

Violin, Belén López Baos, 2014 (after Silverio Ortega, 1798):