Violín, Belén López Baos, 2020 (modelo propio):

Violín, Belén López Baos, 2018 (Giuseppe Guarneris des Gesú’s modelo “Sauret” 1743):

Violín, Belén López Baos, 2016 (Giuseppe Guarneri del Gesú):

Viola, Belén López Baos, 2015 (Andrea Guarneri, modelo “Primrose”, 1697):

Violín, Belén López Baos, 2014 (Silverio Ortega, 1798):